Laikraksts Latvietis

Vēsturisks notikums

Kļaviņu Ilzes ievešana amatā kā Latvju dievturu sadraudzes vadone

  Laikraksts Latvietis Nr. 478, 2017. g. 30. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Spuru Lilita, Spuru Ričs, Kļaviņu Ilze, Pones Elga.