Laikraksts Latvietis

3x3 gaida arī Tevi!

Nākošajā 3x3 saietā Adelaidē

  Laikraksts Latvietis Nr. 376, 2015. g. 2. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Nunjara konferenču centrs.