Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Māra Kolomitseva

Mūžībā aizsaukta ilggadīgā Adelaides latviešu biedrības muzeja vadītāja

Laikraksts Latvietis Nr. 607, 2020. g. 29. jūlijā
Bruno Krūmiņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Kolomitseva

Māra Kolomitseva
12.09.1941. – 19.05.2020.

Dzimusi 1941. gada 13. septembrī – mirusi 2020. gada 19. maijā

Māra pārņēma muzeja vadību no Rutes Zvaigznes 2000. gadā un ar lielu darba mīlestību vadīja šo unikālo etnisko muzeju 20 gadus. Viņas vadības laikā tika pārrakstīti visi eksponāti divās valodās – latviešu un angļu, kas prasīja lielu piepūli no visiem muzeja darbiniekiem.

Kopš 2000. gada muzejs ir sagatavojis desmit dažādas izstādes. Kā labu piemēru var minēt izstādi par Adelaides Latviešu pamatskolu, kurā tika ietilpināta mutiska vēstures ierakstīšana diskos, vizuāla vēstures projicēšana uz sienas plakātiem muzejā, skolas darbības filmēšana un DVD izgatavošana.

Kupla izstāde arī bija veltīta Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas 60 gadu dibināšanas atcerei. Uz moderniem, sarullējamiem sintētiska auduma plakātiem izstāde skatītājiem atklāja DV Adelaides nodaļas vēsturi. Katrs plakāts izcēla kaut ko īpašu – kā vīru kori, čaklās vanadzes, jaunatni un sarīkojumu klāstu DV telpās.

Adelaides Latviešu biedrības 65 gadu dibināšanas atceres gadījumā muzejs bija iekārtojis līdzīgu darba skati, kas atspoguļoja biedrības dāsnos 65 gadus.

Gadu gājumā Māra bija vienmēr centusies ietilpināt Adelaides Latviešu biedrības muzeju vietējā Dienvidaustrālijas Vēstures Tresta pasākumos. Katru gadu, Vēstures nedēļas ietvaros, muzeju apmeklē kupls skaits kultūrvēstures cienītāju. Muzeja viesu grāmatā ierakstītie pateicības vārdi liecina par pozitīvi atstāto iespaidu apmeklētājos.

Ļoti populāra Adelaidē ir Adelaides Latviešu biedrības, 2012. gadā angļu valodā izdotā grāmata Latvian Flavours. Daudz darba šīs grāmatas sagatavošanā veltīja Laimas grupas darbinieces sadarbībā ar Māru Kolomitsevu, kura būtībā bija iniciatore šīs grāmatas tapšanā.

Katru gadu Austrālijas Dienā, 26. janvārī, Karaļa Viljama (King William) ielā notiek etnisko grupu gājiens. Māra, tērpusies sava Latvijas novada tērpā, ik gadu bija redzama braši soļojam kopā ar latviešu grupu.

Māras ģimenē bija ukraiņu tautības vīrs, trīs bērni un četri mazbērni. Viņa bija dzimusi 1941. gadā, Daugavpilī, Latvijā. Pēc smagas slimības šķīrās no šīs pasaules šī gada maija mēnesī. Uz mūžu guldīta Čeltenhamas (Cheltenham) kapsētā.

Čaklajai Adelaides latviešu sabiedrības darbiniecei novēlam saldu dusu Dieva dārzos.

Bruno Krūmiņš
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com