Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Abonējiet laikraksta drukāto versiju

Subscribe to the printed edition


Drukāta veidlapa abonēšanai / Printed form for subscriptions:

Abonēšanas lapa (PDF) / Subscription form (PDF)


Tūlītēja abonēšanas pieteikšana vai pagarināšana.
Instant subscription or renewal:

Jaunie abonementi

New subscribers
Izvēlēties izdevumu skaitu:
Abonementa pagarinājums

Subscription renewal
Izvēlēties izdevumu skaitu:

Abonēšana

Mēs piedāvājam abonēt laikrakstu "uz papīra" (krāsās), kā arī uzdāvināt abonementu kādam, kurš nevar vai nevēlas lejuplādēt elektronisko versiju. Katra lappuse ir A4 lielumā.

Cena ar piegādi Austrālijā: Cena ar piegādi ārpus Austrālijas ar gaisa pastu:
 • $50 par 10 numuriem,
 • $95 par 20 numuriem,
 • $240 par 52 numuriem.
 • $70 par 10 numuriem,
 • $130 par 20 numuriem,
 • $335 par 52 numuru.

Visi elektroniskie maksājumi iet caur PayPal, un Jūsu kreditkartes detaļas netiek mums nodotas.

Subscriptions

We offer subscriptions for the printed version (in colour), and also invite you to give the gift of a subscription to somebody who cannot or does not want to download the electronic version. Each page is A4 size.

Price with delivery in Australia: Price with delivery by air mail outside Australia:
 • $50 for 10 issues,
 • $95 for 20 issues,
 • $240 for 52 issues.
 • $70 for 10 issues,
 • $130 for 20 issues,
 • $335 for 52 issues.

All electronic payments are processed securely by PayPal, and we do not see your credit card details.


SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija