Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Garezera“ Vasaras vidusskola

Atrāda savu meistarību

Laikraksts Latvietis Nr. 374, 2015. g. 19. aug.
Vilnis Trops -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Garezers

Dzied Garezera Vasaras vidusskolas visu klašu apvienotais koris diriģenta Paula Berkolda vadībā. Pie klavierēm koncertmeistare Dr. Ieva Rozenbaha.

Dejo Garezera Vasaras vidusskolas latviešu tautas deju grupa skolotājas Leldes Upītes vadībā. FOTO Vilnis Trops.

Tautas mūziku spēlē instrumentālais ansamblis skolotājas Terēzes Inveisas vadībā. FOTO Vilnis Trops.

Tautas deju skolotāja Lelde Upīte rūpīgi seko katrai dejotāju kustībai uz laukuma. FOTO Vilnis Trops.

Garezera Vasaras vidusskolas direktore Sandra Kronīte-Sīpola paziņo Garezera gada balvas ieguvēju vārdus. FOTO Vilnis Trops.

Rokās sadevušies, 4. klases audzēkņi kopējā dziesmā „Pūt, vējiņi“ vienojas ar publiku. FOTO Vilnis Trops.

Tie ir vārdi no manas tautas
Un dziesma man arī no tās;
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās.
R. Kaupers / I. Čipe

Garezera Vasaras vidusskola (GVV) savā 51. darba vasarā, šā gada 8. augustā, kā ik kārtējo gadu Roberta Zuikas vārdā nosauktā estrādē (bijušajā Dziesmu lejā) skaisti nodemonstrēja savas spējas apjomīgi garā koncertā. Šis gandrīz divi ar pusi stundas garais latviešu dziesmu un deju, kā arī atsevišķu ansambļu instrumentālās mūzikas koncerts notika pirms GVV 51. vasaras izlaiduma, kurš risinājās nākamajā dienā Garezera Brīvdabas baznīcā.

Visi 115 GVV audzēkņi vienoti nodemonstrēja savas spējas latviešu tautas dejās un tautā plaši atzītu latviešu komponistu dziesmās. Koncerta mērķis bija radīt vienotu izskaņu Garezera 50 darbības gadu jubilejai, jo plašās brīvdabas skatuves aizmuguri greznoja G–50 jubilejas zīme, kas sasaucās ar šajā vasarā notikušajām grandiozajām jubilejas svinībām.

Ir jau tikusi aizvadīta 51. vasara šajā staltiem kokiem apaugušajā Mičiganas pavalsts ezeru un Latvijas ārēm līdzvērtīgu ainavu nostūrī, kur viss ir ticis radīts skolēnu izglītošanai latviskās kultūras mantojumā, dzimtajā valodā un sportā. Pāri par simts GVV audzēkņu no ASV un Kanādas, šeit ir pulcējušies, lai 6 nedēļas jūlija un augusta mēnešos apgūtu mācības latviešu valodā par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju un bagāto tautas kultūras mantojumu. Un ne tikai. Viņi arī pedagogu vadībā ir nopietni pacentušies, lai apgūtu latviešu kora dziesmas un latviešu tautas dejas, kā arī ausīm skanīgu folkloras mūziku uz kokles un citiem tautai radniecīgiem mūzikas instrumentiem.

Nebūtu pateikts viss, neuzsverot, kāds darbs slēpjas aiz latviešu tautas dziesmu un tautas deju iestudēšanas. Tautas dziesmu apguvē – tas ir ASV rietumu krasta izcilais mūzikas un balss pedagogs, koru dziedāšanas mākslas pazinējs Pauls Berkolds, kurš, jau kuru vasaru pavada Garezerā, lai strādātu ar audzēkņiem, iestudējot skanīgo dziesmu repertuāru.

Jau pašā koncerta sākumā ar jautru un priecīgu ritmu sevi skatītājiem pieteica K. Skujenieka / R. Paula kora dziesma Mana tēvu zeme un tautas dziesma Rīta dziesmiņa, kuras izpelnījās skatītāju skaļus aplausus. Jau G-50 jubilejas reizē un arī Garezerā sniegtajā GVV mācību gada absolvēšanas koncertā ierindā bija koru mūzikas koncertmeistare, šo vasaru Latvijā mūzikas doktores grādu ieguvusī Ieva Rozenbaha. Viņa no Latvijas Mūzikas akadēmijas doktora disertācijas aizstāvēšanas bija taisnā ceļā ieradusies Garezerā, lai piedalītos koncertu sagatavošanā, ko viņa dara jau vairākus gadus pēc kārtas. Liela pateicība pienākas arī Latvijas valdībai par atbalstu, nodrošinot ar skolotājiem un audzinātājiem Latviešu sabiedriskā centra Garezers mācību un mūzikas programmas.

Vairākus gadus ierindā ir Latvijas tautas deju skolotāja Lelde Upīte, lai ik dienu visu GVV klašu audzēkņiem mācītu latviešu tautas deju soļu vieglumu un auguma stāju. Cik raiti viņas audzēkņi deju laukumā izpildīja iestudētās latviešu tautas dejas, to varējāt pārliecināties ikviens, kurš skatījās šo koncertu. Ar liegām melodiju skaņām iesākās III B un III C klases dejojumi, kā arī GVV visas deju kopas pēc koncerta scenārija arvien straujākā ritmā dejotās pārējās dejas Es varēju sadziedāt (G. Skujas horeogr.) un no iepriekšējiem gadiem mums pazīstamā latviešu tautas deja Ģērbies, saule, sidrabota (I. Magones horeogr.). Vieta koncerta programmā bija arī atvēlēta atsevišķu GVV klašu pašu audzēkņu izraudzītām tautas dejām. Koncerta beigu daļā kāpinātā tempā tika nodejotas Lien pelīte! (G. Skujas horeogr.) un Medņevietis (U. Žagatas horeogr.). Sevišķu publikas atzinību izpelnījās ar jaunības enerģiju caurstrāvotā visas GVV deju kopas nodejotā Līgo danču (J. Purviņa horeogr.) svīta.

Atklāt latviešu folkloras nianses bija skolotāju Katrīnas Dimantas un Imantas Nīgales pārziņā, kas viņām teicami izdevās atsevišķu klašu tautas dziesmu izpildījumos, kā Es bij' puika, man bij' vara un Kur tu jāsi, smuks puisīti. Šoreiz koncertā tika dota iespēja vērtēt audzēkņu instrumentālos ansambļus, kurus vadīja pasniedzēja Terēze Inveisa. Viņas veidotie latviešu tautas dziesmu aranžējumi mūzikas ansambļiem izskanēja teicami. Labā skanējumā dzirdējām GVV koklēšanas grupas meiteņu spēli tautas dziesmā Ziedi, ziedi rudzu vārpa. Par labu skaņu kvalitāti korim un deju pavadījumiem bija parūpējies ikgadējais apskaņošanas tehniķis Bruno Baumanis.

Īsi pirms koncerta nobeiguma ziedu veltes tika pasniegtas visām ar GVV saistītām personām, kas ir devušas jūtamu ieguldījumu pēdējās vasarās. Par pateicību ikvienam no šiem ļaudīm klāt tika pienests un dāvināts skaists saulespuķes zieds. Pēc esošo un arī bijušo pēdējo gadu GVV darba atbalstītāju un darbinieku godināšanas koncerts pavērsās tā nobeiguma fāzē. Sekoja GVV direktores Sandras Kronītes-Sīpolas apbalvojumu pasniegšana tiem GVV audzēkņiem, kuru izturēšanās un darbi pierāda cieņu pret skolu un izteiktu sajūsmu par iespēju šeit mācīties. Šogad Garezera balvu saņēma Roberts Kalniņš no 1. klases un Krista Albertiņa no 2. klases (Sirsnīgi aplausi!) Bez tam Garezera ilggadējās fotogrāfes Dzidras Tropas balvu labākajam ārpusklases nodarbību dalībniekam Lietišķā mākslā vai fotogrāfijā šogad piešķīra 3. klases audzēknim Aleksandram Konteram. Rotkaļu Alfona Medņa un Lauras Šmidchenes balvu šogad piešķīra Lārai Ramanei un Aleksim Konteram, kā arī 4. klases audzēkņiem Elīzabetei Dudorānei un Inai Ramanei.

Garezera sporta koordinators Jānis Labucis pasniedza Amerikas Latviešu apvienības (ALA) Sporta nozares balvas labākajiem GVV sportistiem Marisai Liziņai un Krišjānim Ūlem. Ievērojamā volejbolista Jura Daigas piemiņas balvu šogad piešķīra GVV absolventei Marisai Liziņai.

Ar 3. klases audzēkņu izpildīto Dvēseles dziesmu (A. Kārkliņš / Ē. Ešenvalds) un 4. klases izskaņas dziesmu Labvakar, rudzu lauks beidzās šis teicami sagatavotais GVV izlaiduma koncerts, kuru noskatījās gandrīz seši simti, par Garezera vasaras vidusskolas audzēkņu panākumiem, sajūsminātu skatītāju.

Uz redzēšanos Garezerā, GVV izlaiduma koncerta reizē, nākamajā gadā!

Vilnis Trops, Garezerā
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com