Laikraksts Latvietis

Burvīgs vakars maigā maijā

Tautas deju uzvedums Sietlā

  Laikraksts Latvietis Nr. 313, 2014. g. 12. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Indra Ekmane, Aleksa Graudiņa-Overbija, Māra Apsīte, Ruta Ikauniece. FOTO Inese Raistere.