Laikraksts Latvietis

Mūsu ceļš – uz kurieni tas ved?

Modris Plāte – komunistu varai „dadzis acī“

  Laikraksts Latvietis Nr. 286, 2013. g. 28. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: LELBĀL arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis un prāvests Modris Plāte 2013. g. 1. septembrī  Jēkabpils Sv. Miķeļa baznīcā. FOTO Spodra Purviņa.