Laikraksts Latvietis

Trīs kristības un Austrālijas soliste

Rīgas Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 269, 2013. g. 7. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Prāv. Klāvs Bērziņš un Eduards Silkalns pēc dievkalpojuma. FOTO Gunārs Nāgels.