Laikraksts Latvietis

Kultūras dienas Sidnejā sākas

Ulda Siliņa atmiņas

  Laikraksts Latvietis Nr. 242, 2013. g. 31. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Spodris Klauverts ar meitu Agritu. FOTO no Ulda Siliņa personīgā arhīva.