Laikraksts Latvietis

Ķenguru sala pavasarī

„Laimas“ grupas izbraukums

  Laikraksts Latvietis Nr. 237, 2012. g. 27. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Izbraukuma dalībnieki. FOTO Ints Puķītis.