Laikraksts Latvietis

Valodas un integrācijas situācija: kurp dodamies?

Konference Rīgā – „Izglītība, kas vieno“

  Laikraksts Latvietis Nr. 219, 2012. g. 13. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vineta Poriņa uzrunā konferenci. FOTO Ieva Holma.