Laikraksts Latvietis

„Dzīve ticībā“ (2)

Prāv. Kolvina Makfersona referāts „Draudžu dienās“ Melburnā 14. jūlijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 214, 2012. g. 8. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Prāv. Kolvins Makfersons referē Draudžu dienās. FOTO Ilze Nāgela.