Laikraksts Latvietis

Noslēdzies skrējiens pāri Latvijai

No Liepājas līdz Apei

  Laikraksts Latvietis Nr. 213, 2012. g. 31. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Amanda, Annika un Džeimss pie Apes robežas.