Laikraksts Latvietis

„Tīra jūra vieno“ – (2)

Pārgājiens gar Latvijas jūras robežu

  Laikraksts Latvietis Nr. 211, 2012. g. 24. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ventspilī pie Rakstnieku un Tulkotāju mājas. Pirmais no kreisās Imants Blūms – mūsu gids Ventspilī, vidū Andra Konste – mājas direktore. Un mūsējie – Daniēls (ar „Tīra jūra vieno“), Ilze – ar mūsu karogu, foto Ilze. Priekšplānā Līva un Baiba. FOTO Anita Jansone-Zirnīte.