Laikraksts Latvietis

Uz Kurzemes līci (2)

16. latviešu salidojums Trinidadā un Tobago

  Laikraksts Latvietis Nr. 210, 2012. g. 18. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

„eLVe“ dzied baznīcā 24. jūnijā. No kreisās: Inguna Grietiņa, Rasa Stonkusa, Indra Jakobsone un Dace Skudra. FOTO Inguna Grietiņa.