Laikraksts Latvietis

Uz Kurzemes līci (2)

16. latviešu salidojums Trinidadā un Tobago

  Laikraksts Latvietis Nr. 210, 2012. g. 18. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Piecas diriģentes Jāņu vakarā. No kreisās: Lilita Daenke (Adelaide), Inguna Grietiņa (Dublina), Inese Laine (Adelaide), Rasa Stonkusa (Dublina), Marija Perejma (Adelaide). FOTO no Perejmu ģimenes arhīva.