Laikraksts Latvietis

Uz Kurzemes līci (2)

16. latviešu salidojums Trinidadā un Tobago

  Laikraksts Latvietis Nr. 210, 2012. g. 18. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Stendiņš pa ceļam 21. jūnijā. Priekšā no kreisās:  Dzintra Rācene (Argentīna), Dace Skudra (Īrija), Sarma Zemīte (Vācija). Aizmugurē Tālavs Jundzis (Latvija). FOTO Marija Perejma.