Laikraksts Latvietis

Uz Kurzemes līci (2)

16. latviešu salidojums Trinidadā un Tobago

  Laikraksts Latvietis Nr. 210, 2012. g. 18. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pie Kurzemes cietokšņa piemiņas plāksnes 20. jūnijā. No kreisās: Biruta Brūnā (Adelaide), Indra Jakobsone (Dublina), Liāna Goldstrema (Dublina) un Māra Medeniece (Melburna). FOTO Marija Perejma.