Laikraksts Latvietis

Uz Kurzemes līci (2)

16. latviešu salidojums Trinidadā un Tobago

  Laikraksts Latvietis Nr. 210, 2012. g. 18. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Koris „Atbalsis“ pie pieminekļa 20. jūnijā. Priekšā no kreisās: Vizma Brūna, Māra Piksone, Marija Perejma, Skaidrīte Zaķe, Rasma Celma un Lilita Daenke. Aizmugurē Inese laine, Biruta Brūna, Māra un Ivars Medenieki. Uz pieminekļa Ilga Vēvere un Jānis Priedkalns. FOTO no Perejmu ģimenes arhīva.