Laikraksts Latvietis

No Adelaides uz Ārkarūlu (Arkaroola) (6)

Flindersa Kalnos – Dienvidaustrālijas iekšzemē

  Laikraksts Latvietis Nr. 632, 2021. g. 13. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ikara agrā rītā. FOTO Marija Perejma.