Laikraksts Latvietis

Kā klājas Melburnā?

Izaicinājumi un risinājumi neparastajā gadā

  Laikraksts Latvietis Nr. 624, 2020. g. 18. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Valsts svētku „Karoga ceļa“ komanda. No kreisās priekšā: Lia, Krista, Dāna Kasparsones; aizmugurē Lija Andersone, Pauls Kasparsons, Lūkas Elberts. FOTO Anita Andersone.