Laikraksts Latvietis

Māra Branča skatījums

Mēs esam lepni, ka esam jelgavnieki

  Laikraksts Latvietis Nr. 616, 2020. g. 30. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Gunārs Ezernieks (1932).