Laikraksts Latvietis

Vai esi iepazinies ar Dziesmu svētku biedrību?

Sabiedriska organizācija, kura pārstāv trīs Dziesmu svētku pamatnozares

  Laikraksts Latvietis Nr. 610, 2020. g. 19. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dziesmu svētki 2018. gadā. FOTO Ilona Brūvere.