Laikraksts Latvietis

Māra Branča skatījums

Latvijas mākslas spožā zvaigzne. Richarda Zarriņa izstāde Rīgā

  Laikraksts Latvietis Nr. 607, 2020. g. 29. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Latvijas Mākslas akadēmijas karnevālā „Rīga dimd“. Centrā sēž Richards Zarriņš. 1931. Privāta kolekcija. Fotogrāfijas skenējums.