Laikraksts Latvietis

Pēc četriem mēnešiem divtulībā

Sidnejas senioru saiets

  Laikraksts Latvietis Nr. 607, 2020. g. 29. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ilona Brūvere konferencē 2017. gadā. FOTO no Ilonas Brūveres personīgā arhīva.