Laikraksts Latvietis

Likumprojekts par latviešu vēsturiskajām zemēm

Valsts prezidents sasauc darba semināru Rīgas pilī

  Laikraksts Latvietis Nr. 607, 2020. g. 29. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Valsts prezidenta sasauktais darba seminārs Rīgas pilī