Laikraksts Latvietis

„Laimīgā stunda“ Adelaidē

Pēc COVID – 19 „atvaļinājuma“

  Laikraksts Latvietis Nr. 604, 2020. g. 8. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pavāri virtuvē. No kreisās: Ināra Putniņa, Andis Bērziņš un Rudīte Bērziņa. FOTO Andris Jaudzems.