Laikraksts Latvietis

„Laimīgā stunda“ Adelaidē

Pēc COVID – 19 „atvaļinājuma“

  Laikraksts Latvietis Nr. 604, 2020. g. 8. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Mazā zālē. Muzikanti, no kreisas: Matīss Reinhards, Daila Šmite un Davids Orčards (Orchard). FOTO Rudīte Bērziņa.