Laikraksts Latvietis

Līgojam Austrālijas laukos!

Latvieši līgo visā pasaulē

  Laikraksts Latvietis Nr. 603, 2020. g. 1. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Anda Kleitona (Clayton), Jāņu māte Alda Rudze. FOTO Ilze Švarca.