Laikraksts Latvietis

Līgojam Austrālijas laukos!

Latvieši līgo visā pasaulē

  Laikraksts Latvietis Nr. 603, 2020. g. 1. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Latviešu izcelsmes Jāņu meitas Anda, Ilze, Alda, Dace, Inta. FOTO Ģirts Kalniņš.