Laikraksts Latvietis

Pieminam Pēteri Jansonu

1922. g. 5. novembris – 2020. g 30. aprīlis

  Laikraksts Latvietis Nr. 598, 2020. g. 27. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pēteris Jansons Niklāva Strunkes zīmējumā, 1944. gadā un pats Pēteris Jansons. FOTO Karl Melander.