Laikraksts Latvietis

Atmiņas par dzīvi Ķīles bēgļu nometnēs (1)

Pirmie pēckara gadi

  Laikraksts Latvietis Nr. 597, 2020. g. 20. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Inž. Teodors Priede. FOTO no Guntara Saivas personīgā arhīva.