Laikraksts Latvietis

Tālu, bet tomēr tuvu

„Zoom“ izmanto draudzes darbam

  Laikraksts Latvietis Nr. 597, 2020. g. 20. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Draudzes pārrunas pie kafijas 3. maijā. FOTO Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson).