Laikraksts Latvietis

Jaunākā AL53KD dalībniece

6 nedēļu vecā Annika

  Laikraksts Latvietis Nr. 139, 2011. g. 31. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Džeims Vaits (James Whyte), Annika un Amanda.