Laikraksts Latvietis

Manas kara dienu atmiņas (2)

Leģionā

  Laikraksts Latvietis Nr. 590, 2020. g. 6. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Oresund slimnīcā Kopenhāgenā – beigās. FOTO no Viktora Bendrupa personīgā arhīva.