Laikraksts Latvietis

Tur kur viņam bija jābūt...

Plkv. Oskaru Kalpaku pieminot

  Laikraksts Latvietis Nr. 586, 2020. g. 10. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

DV Vanadžu ansamblis diriģentes Ineses Laines vadībā. FOTO Pēteris Strazds.