Laikraksts Latvietis

Latviešu valodas eksāmeni Pertā

Viesojas „Valsts Valodas Prasmes Pārbaudes“ eksaminētājas

  Laikraksts Latvietis Nr. 581, 2020. g. 11. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No. kreisās: Latvijas goda konsuls Pertā Jānis Purvinskis ar VVPP pārbaudītājām – Renāte Neimane, Anta Lazareva un Baiba Mūrniece-Buļeva. FOTO Jānis Purvinskis.