Laikraksts Latvietis

Atmiņas par vācu okupācijas laiku Latvijā (2)

Turpinājums „Bērnības un pusaudža gadu atmiņām“

  Laikraksts Latvietis Nr. 581, 2020. g. 11. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dambja iela 19; bijušā Kenu muižas dzīvojamā ēka 1989. gadā. FOTO Spodra Purviņa.