Laikraksts Latvietis

Melburnas Latviešu vidusskola

Iesācies jaunais mācību gads

  Laikraksts Latvietis Nr. 580, 2020. g. 4. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kora mēģinājums Melburnas Latviešu namā. Pirmajā rindā ceturtā no labās vadītāja Jolanta Lārmane. FOTO Ingrīda Eimane.