Laikraksts Latvietis

Mūsu arhibīskape Lauma Zušēvica pie mums

Zvaigznes dienas dievkalpojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 577, 2020. g. 18. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Arhibīskape Lauma Zušēvica un Eva Brennere Sv. Krusta baznīcas zālē. FOTO Ingrīda Biezaite.