Laikraksts Latvietis

„Ļembasta“ saldā pēcgarša

Režisores viedoklis

  Laikraksts Latvietis Nr. 573, 2019. g. 26. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Tirgus sievas. No kreisās: Minna (Jānis Čečiņš) un Anna (Ilona Brūvere).