Laikraksts Latvietis

„Ļembasta“ saldā pēcgarša

Režisores viedoklis

  Laikraksts Latvietis Nr. 573, 2019. g. 26. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Bonija (priekšā) ar Lāru un Sigrīdu Veidneri.