Laikraksts Latvietis

„Kabarē de Rīga“ Sidnejā

Mēs atskatāmies un pasmaidām

  Laikraksts Latvietis Nr. 546, 2019. g. 13. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

„Brāļi Laivinieki“. No kreisās: Pēteris Saulītis, Ojārs Greste. FOTO Pēteris Kļaviņš.