Laikraksts Latvietis

Redakcijā

Bezspēcīga paļaušanās liktenim?

  Laikraksts Latvietis Nr. 539, 2019. g. 12. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Laikraksta „Jaunākās Ziņas“ 1. lpp. 1940. gada 16. martā.