Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – Marts 2019

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Sportisti

  Laikraksts Latvietis Nr. 539, 2019. g. 12. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Latvijas vieglatlētes Liepājā, 20. gs. 20. gadi. No kreisās: E. Karlsone, Z. Liepiņa, E. Krūmiņa, J. Hmizovska. No Latvijas Sporta Muzeja krājuma.