Laikraksts Latvietis

No Rīgas uz Adelaidi

Apmeklēt Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienas

  Laikraksts Latvietis Nr. 538, 2019. g. 5. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Jaunā Gada priekšvakarā ar deju grupu „Rotaļa“. FOTO no Solvitas Adamovičas personīgā arhīva.