Laikraksts Latvietis

Muzejs „Latvieši pasaulē“

Sasniedz nosprausto mērķi līdzekļu vākšanas akcijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 537, 2019. g. 27. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Jura Bļodnieka automašīna, lietota pretpadomju demonstrācijās 1980. gados ASV. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.