Laikraksts Latvietis

Uldis Streips – mīlestība!

Atvadu vārdi

  Laikraksts Latvietis Nr. 535, 2019. g. 15. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Rīgā, „Piecīšu“ tūres laikā, svin ansambļa dzimšanas dienu ar kūku. No kreisās: Armands Birkens, Uldis Streips, Lorija Vuda (Cinkusa), Alberts Legzdiņš, Janīna Ankipāne. FOTO no Armanda Birkena personīgā arhīva.