Laikraksts Latvietis

Uldis Streips – mīlestība!

Atvadu vārdi

  Laikraksts Latvietis Nr. 535, 2019. g. 15. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

2010. g., Čikāgā, „Piecīšu“ mēģinājuma laikā. No kreisās: Armands tur šlipsi, uz kuras māksliniece Latvijā uzgleznoja notis un vārdus dziesmai „Pazudušais dēls“. Šlipse bija dāvana Armandam. Uldis te to pirmo reizi redz. FOTO no Armanda Birkena personīgā arhīva.