Laikraksts Latvietis

AL53KD Kultūras naktsklubs

Kultūras naktskluba otrā programma 28. decembrī

  Laikraksts Latvietis Nr. 131, 2011. g. 9. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ella Mačēna un Elita Luce. FOTO Gunārs Nāgels.